Allied and Partner Organizations

Green Party of the Philippines (GPP-KALIKASAN MUNA) believes that working for the environment and a better future for the Philippines takes the unity and work of many individuals and organizations. Here we list, organizations who committed to take part in the work that we do towards realizing the GREEN AGENDA.

MEMBERSHIP

We are currently a member of the following organizations.

ASIA PACIFIC GREENS FEDERATION (APGF)

The Asia-Pacific Greens Federation (APGF) is a federation of national Green parties, social and environmental organisations from countries across Asia and Oceania for realising the Global Greens Charter, whose values are:

  1. Social Justice
  2. Sustainability
  3. Non-violence
  4. Participatory Democracy
  5. Respect for Diversity
  6. Ecological Wisdom

[WEBSITE | FACEBOOK | TWITTER]

GLOBAL GREENS

The Global Greens is the partnership of the world’s environmental movements, Green Parties, NGOs, Foundations, Think Tanks, Institutes and Individuals working cooperatively to implement the Global Greens Charter.

[WEBSITE | FACEBOOK | TWITTER]

MAIN ALLIED AND PARTNER ORGANIZATION

AKSYON KALIKASAN

Green Party of the Philippines (GPP) is the result of the green governance project of Aksyon Kalikasan (Eco-Actions PH) Inc. Established in 2014, Aksyon Kalikasan initiates NGO projects on the ground through its programs, namely: Green Governance, Education for Sustainable Development and Ecopreneurship. Among its pioneering initiatives are the “Green Leadership Academy”, “Ako at ang Kalikasan TV” and the series of Eco-Camps on various environmental topics.

GPP and Aksyon Kalikasan share the same vision of a Green Philippines of the empowered, for and by the Filipino people. [WEBSITE | PAGE]

OTHER ALLIED AND PARTNER ORGANIZATIONS

The following organization are organizational partners, alliance and members of the Green Party of the Philippines (GPP-KALIKASAN MUNA).

ADAT-BETAD, Inc.

A Non-Government Organization working for Environmental Protection in Central Mindanao. An awardee of the Gawad Bayani ng Kalikasan (GBK) given by The Center for Environmental Concerns-Philippines. [PAGE]

A BETTER PHILIPPINES

This group is joined by persons who would like to make life better in the Philippines for our generation and the next by sharing ideas, possible solutions to problems and doing some actions or by just simply being informed. [GROUP | PAGE]

AGRICULTURAL RESOURCES, INDUSTRIES AND, ENTERPRISES DEVELOPMENT INITIATIVES (AgRIED)

AgRIEDIn is an advocacy group for the agricultural and fisheries sectors.

It serves as a venue and forum for the discussion of issues, concerns and views of farmers, fishermen, and people engaged or involved in agriculture and fisheries related businesses and activities. [GROUP]

EARTH SAVERS MOVEMENT

Earth Savers’ Movement, Inc. (Earth Savers’) is a non-profit, non-government Civil Society Organization (CSO). It is a movement composed of people whose common goal is the saving of Planet Earth. Founded in 1991, Earth Savers’ is 24 years in spreading environment awareness thru theater and the multimedia interviews.

The Earth Savers Movement, Inc. (Earthsavers) together with its partner Civil Society Organizations concerned with environment service, protection and care, is continuing the fight against air and water pollution and the sustainable development goals of the United Nations particularly in confronting the global challenge of climate change. [WEBSITE]

KKK – KABATAAN SA KARTILYA NG KATIPUNAN

Ang Kabataan sa Kartilya ng Katipunan (KKK) ay isang samahang hindi pangkalakalan na nakatuon sa pagtataguyod ng kaularan ng ating bansa. Ito rin ay nakatuon upang dalhin ang nasyonalismo na hinanda ng pagkakasundo, pagkakaisa, at pakikirama sa pamamagitan ng paghubog ng kaalaman ng bawat indibidwal lalo na ang mga kabataan sa pag-unawa sa ating kasaysayan. [PAGE]

THE CYNEFIN GROUP

The Cynefin Group is a youth-led nonprofit environmental organization of young green knights that pledges to defend the planet at all cost. TCG envisions the world into a better place where everyone can thrive and no one will be left behind. [PAGE]

ZAMBAYANI

Ayon sa ating pambansang bayani na si Gat. Jose Rizal, “Ang kabataan ang pag-asa ng bayan.” Dala ng kabataan ang sulo na magsisilbing tanglaw sa paglalakbay tungo sa isang maningning na bukas. Tulad ng apoy ng sulo, nag-aalab ang damdamin ng kabataang Zambaleño, bilang tagapagmana ng kinabukasan at bagong henerasyon ng mga lingkod-bayan sa pagsusulong ng tunay at likas-kayang kaunlaran tungo sa isang progresibong lalawigan.

Naniniwala ang Zambayani na ang tunay na pagbabago ay nakabatay sa makabayan at makataong oryentasyon, at naniniwala sa lubos na kakayahan ng kabataang Zambaleño bilang mga makabagong bayani ng bayan. Nilalayon naming itaguyod ang isang lipunang kumikilala sa kaarapatan ng bawat mamamayan, ipinagtatanggol ang pagkakapantay-pantay ng mga tao at ng bawat kasarian, at itinataguyod ang kalayaan ng bawat indibidwal na linangin ang kanyang kakayahan. [PAGE]